Atkritumi

Poligons "Getliņi" rūpējas par atkritumu pieņemšanu un videi draudzīgu apsaimniekošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

 

SVARĪGI! Poligonā "Getliņi" aizliegts ievest šādus atkritumus: auto riepas, azbestu saturošus būvniecības atkritumus (piem., šīferi), dzīvsudrabu saturošus atkritumus (piem., termometrus), elektropreces, akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, eļļas un filtrus, u.c. bīstamos atkritumus (MK Noteikumi Nr. 302), kā arī šķidros atkritumus.

 


1. JURIDISKU PERSONU APKALPOŠANA

Viss, kas jāzina, lai uzsāktu atkritumu nodošanu Getliņu poligonā informācijas ceļvedis atkritumu nodošanai poligonā “SOLI PA SOLIM.

 

1.1. Atkritumu pieņemšanas līgums

 1. Lūdzu, lejupielādējiet un aizpildiet šo Līguma formu (lai varētu aizpildīt līguma formu, atverot nospiediet "Enable editing" pogu augšā uz dzeltenās joslas);
 2. Elektroniski parakstītu līgumu sūtiet uz ligumi@getlini.lv vai fiziski parakstīta līguma 2 ekesmplārus sūtiet pa pastu - SIA „Getliņi EKO”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121;
 3. Pēc parakstīta līguma oriģināla saņemšanas vienas darba dienas laikā savā e-pastā saņemsiet piekļuves paroles KLIENTU SADAĻAI un varēsiet uzsākt pakalpojuma izmantošanu;
 4. Sekojiet informācijas ceļvedim par visiem turpmākiem darbības soļiem veiksmīgai pakalpojuma saņemšanai.

 

1.2. Speciālās apglabāšanas līgums

 1. Šis pakalpojums nodrošina Jūsu ievesto atkritumu iznīcināšanu un/vai uzskaiti, izsniedzot aktu, kas apliecina atkritumu iznīcināšanas faktu;
 2. Visbiežāk pakalpojumu izmanto klienti sadarbībā ar muitu, PVD u.c. iestādēm;
 3. Ja Jums ir interese par šo pakalpojumu, lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus un īsu atkritumu aprakstu uz ligumi@getlini.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

 


2. FIZISKU PERSONU APKALPOŠANA

 1. Atkritumu nodošanai fiziskām personām līgums nav nepieciešams. Gan iebraukšanas caurlaide, gan norēķini par ievestajiem atkritumiem tiek noformēti uz vietas poligonā;
 2. Fiziskas personas atkritumus poligonā var nodot katru dienu no 7:00 līdz 17:00 (bez brīvdienām);
 3. Vairāk par atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām - šeit.

 


3. IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Lūdzam ievērot, ka poligona teritorijā visiem klientiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, kā arī autotransporta kustības ātruma ierobežojumi. Jāseko poligona darbinieku norādījumiem kravu kontroles punktā un izkraušanas vietās.
 2. Kontroles punktā netiek pieņemts autotransports ar nepārsegtu kravu, jo tas rada piesārņojuma draudus apkārtējai videi, kā arī netiek pieņemtas kravas, kuru masa pārsniedz transportlīdzekļa ražotāja noteiktos lielumus.
 3. Aizliegts ievest un pieņemt apglabāšanai bīstamos atkritumus. To atkritumu sarakstus, kurus atļauts vai aizliegts pieņemt poligonā, nosaka Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai un Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. 
 4. Mūsu darbinieki kontrolē kravas, kad tās tiek ievestas poligona teritorijā un izkrautas. Ja tiek atklāts, ka izkrautajā kravā ir bīstamie/aizliegtie atkritumi, klientam tie jāizved uz sava rēķina. Ja klients atkārtoti mēģina ievest bīstamos atkritumus slēptā veidā, mēs paturam tiesības pārtraukt līgumsaistības.

 


4. Šķirošana

Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas, kas atrodas poligona teritorijā, projektu pēc „Getliņi EKO” pasūtījuma izveidoja „Vides pakalpojumu grupa”. Uzņēmuma reorganizācijas un apvienošanās rezultātā atkritumu šķirošanas rūpnīcu apkalpo SIA „Vides resursu centrs”.
Šķirošanas rūpnīca strādā kopš 2015. gada 26. oktobra.
Atkritumu šķirošanas rūpnīca nodrošina, ka poligonā „Getliņi” tiek apglabāti tikai sadzīves atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.
Rūpnīcas projekts orientēts uz to, lai maksimāli veicinātu atkritumu atkārtotu nonākšanu apritē un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

 


5. Pārstrāde

Līdz ar šķirošanas rūpnīcas atklāšanu atkritumi ir kļuvuši par resursu – bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek nodoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.
Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā, bet visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Tādējādi atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.

 

5.1. Būvgružu pārstrāde

Sasmalcinot poligonā ievestos būvgružus, kas atšķiroti no komersantu atkritumiem, “Getliņi EKO” iegūst drupinātu būvgružu šķembas un šķembu atsijas, kuras ir iespējams iegādāties jebkurai personai.

Vairāk informācijas par drupinātu būvgružu iegādi šeit!