Atkritumu pieņemšana no juridiskām personām

Tarifs

 

Sadzīves atkritumi:

58.12 EUR/tonnā + PVN 21%

 

Citi atkritumi:

Saskaņā ar līgumu


Iebraukšana:

Lai iebrauktu poligonā, ir nepieciešams izveidot caurlaidi Klientu sadaļā.

Piekļuve Klientu sadaļai tiek piešķirta pēc līguma noslēgšanas.

Instrukcija caurlaides izveidošanai pieejama sadaļā Instrukcija.


Pieņemšanas laiks:

7:00 - 22:00 (bez brīvdienām) 

Adrese:

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

Kontakti / Info


par līgumu slēgšanu:

Evija Kundziņa
evija.kundzina@getlini.lv
+371 67 317 828 (darba dienās)

par atkritumu pieņemšanu:

Līga Šmite
info@getlini.lv
+371 67 317 800 (darba dienās)

 

Caurlaide
+371 29 452 709 (brīvdienās)

 


Aizliegts pieņemt bīstamos atkritumus MK Noteikumi Nr. 302, šķidros atkritumus un auto riepas.