novāktie tomāti: 2500 kg
1,089150 gab. gurķu 
tika realizēts (2018. gads )

ievestie atkritumi: 2500 kg
ievestie atkritumi:
301 587  t (2018. gadā)

Saražotā elektrība: 2500 kW
Saražotā elektrība:
31 GWH /2018. gadā

Radītais siltums: 2500 kW
Radītais siltums:
24 GWH / 2018.gadā

viesu skaits ekskursijās: 320 cilvēki
viesu skaits ekskursijās:
6812 interesenti (2018.g.)