Korupcijas apkarošana

SIA “GETLIŅI EKO” ZIEDOJUMI

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu informējam, ka SIA “Getliņi EKO” ziedojumus nav veikusi un nav saņēmusi.

 

Kur vērsties, ja rodas aizdomas korupciju?

TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes cēlējs var būt fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu!

Trauksmes cēlēja ziņojums:

 1. ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 2. uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”;
 3. Trauksmes cēlēja ziņojums, ziņotāja identitāte, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Ziņojumu Getliņi EKO iesniedz:

 1. Elektroniski parakstīta dokumenta formā uz e-pastu trauksme@getlini.lv. Iesniedzot Ziņojumu elektroniski, trauksmes cēlājs e-pastā norāda, ka tas ir Ziņojums;
 2. Papīra dokumenta formā nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Getliņi EKO birojā. Iesniedzot Ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlājs nodrošina ka Ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir Ziņojums;

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga “Ziņojuma veidlapa”.

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos sniedz Getliņi EKO Administratīvais direktors Guntis Kampe.

Noderīga informācija:

www.trauksmescelejs.lv 
Trauksmes celšanas kārtība