Veiksmīgi realizēts projekts "Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"".

 

Deviņus mēnešus pēc 2011. gada decembrī noslēgtā civiltiesiskā līguma ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, šī gada septembrī ir noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais projekts "Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"".

 

2012. gada 10. septembrī ar aktu par ārējo optisko tīklu pieņemšanu ekspluatācijā, noslēdzās līgums Būvdarbi projekta "Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" ietvaros - ārējo optisko tīklu uzstādīšana, kas šā gada 15. maijā tika noslēgts starp SIA "Geltiņi EKO" un SIA "Citrus Solutions", tādējādi noslēdzot arī visas projektā plānotās aktivitātes. 

 

Projekta mērķis bija pilnveidot atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi", uzlabojot atkritumu pieņemšanas un reģistrācijas procesu, uzstādot jaunus ārējos optiskos tīklus starp atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras vienībām. 

 

Projekta kopējās izmaksas bija 37'541,84 LVL, no tām 18'052,00 LVL finansēja Eiropas Savienība, savukārt, 19'489,84 LVL tika segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.