Sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" drīzumā tiks uzsākta atkritumu šķirošanas centra būvniecība un uzstādīta atkritumu šķirošanas līnija. Jaunais atkritumu šķirošanas centrs nepieciešams, lai samazinātu atkritumu apjomu, kas ir bioloģiski noārdāms.

Atkritumu šķirošanas centrā tika šķiroti atkritumi, kas tiek savākti no komersantiem, tie atšķiras no atkritumiem, kas tiek savākti no iedzīvotājiem, jo tajos ir vairāk koksnes, lapas, zari PVC, metāls, stikls, augsne un citi komerciālie atkritumi. No komersantiem savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nedrīkst bez sagatavošanas apglabāšanai deponēt poligonā, jo ir ievērojama daļa bioloģiski noārdāmo atkritumu un otrreizējo izejvielu, kuras pirms atkritumu deponēšanas ir jānodala. 

Jaunā atkritumu šķirošanas līnija spēs sašķirot 45 000 tonnas atkritumu gadā, samazinot nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un uzlabojot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti atkritumu poligonā. 

Atkritumu šķirošanas centrā būvdarbus veiks SIA "AZ-INTER", bet atkritumu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu veiks uzņēmums "Technobalt Eesti", savukārt konteineru piegādi atkritumu šķirošanas līnijas darba nodrošināšanai veiks SIA "Ecotechno". 

Šķirošanas centra izveide tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazināšana, veicinot dalītas atkritumu sistēmas attīstību Stopiņu novadā" ietvaros. 

Sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" drīzumā tiks uzsākta atkritumu šķirošanas centra būvniecība un uzstādīta atkritumu šķirošanas līnija. Jaunais atkritumu šķirošanas centrs nepieciešams, lai samazinātu atkritumu apjomu, kas ir bioloģiski noārdāms.

Atkritumu šķirošanas centrā tika šķiroti atkritumi, kas tiek savākti no komersantiem, tie atšķiras no atkritumiem, kas tiek savākti no iedzīvotājiem, jo tajos ir vairāk koksnes, lapas, zari PVC, metāls, stikls, augsne un citi komerciālie atkritumi. No komersantiem savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nedrīkst bez sagatavošanas apglabāšanai deponēt poligonā, jo ir ievērojama daļa bioloģiski noārdāmo atkritumu un otrreizējo izejvielu, kuras pirms atkritumu deponēšanas ir jānodala. 

Jaunā atkritumu šķirošanas līnija spēs sašķirot 45 000 tonnas atkritumu gadā, samazinot nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un uzlabojot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti atkritumu poligonā. 

Atkritumu šķirošanas centrā būvdarbus veiks SIA "AZ-INTER", bet atkritumu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu veiks uzņēmums "Technobalt Eesti", savukārt konteineru piegādi atkritumu šķirošanas līnijas darba nodrošināšanai veiks SIA "Ecotechno". 

Šķirošanas centra izveide tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazināšana, veicinot dalītas atkritumu sistēmas attīstību Stopiņu novadā" ietvaros.