SIA "Getliņi EKO" ir noslēdzis Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanaspubliskās-privātās partnerības procedūras 1. kārtu. Pieteikumu tai iesniedza divi kandidāti: SIA "CREB Rīga”, kurā apvienojušies divi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide", un personu apvienība „Pilsētvides serviss un Lautus”, kurā apvienojušies SIA "Pilsētvides serviss" un SIA "Lautus". 

Abi kandidāti tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu koncesijas procedūras nākamajam posmam. Koncesijas komisija uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pretendentiem nosūtīs pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saskaņojuma par 2. kārtas nolikuma un finanšu ekonomisko aprēķinu saņemšanas.Plānots, ka tas notiks 2019. gada janvārī, un pretendentiem būs 35 dienu laika piedāvājuma iesniegšanai. 

 

Par projektu

2018. gada 31. jūlijā SIA "Getliņi EKO" kā publiskais partneris sāka koncesijas procedūra, kuras rezultātā tiks izvēlēts privātais partneris Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās-privātās partnerības ietvaros. Rīgas pilsēta deleģēja pašvaldības uzņēmumu SIA „Getliņi EKO" par šī procesa virzīšanu. Pirmā kārta koncesijas procedūras „Privātā partnera izvēle Rīgas SAAS nodrošināšanai” noritēja, lai atlasītupretendentus konkursa otrajai kārtai. 

Projekta mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība. Tā paredz investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidē, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei. Projekta ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK izpilde pilnā apjomā. Tostarp, atkritumu savākšanas pakalpojuma, īpaši atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma, pieejamības līmeņa paaugstināšanu, sabiedrības / atkritumu radītāju informēšanu un izglītošanu ar mērķi veidot vides apziņu un veicināt iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, kā arī atkritumu pārstrādes jaudu palielināšanu un jaunu pārstrādes veidu ieviešanu. 

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēta šādu aktivitāšu īstenošana: 

•  Konteineru parka nomaiņa;

•  Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana; 

•  Nojumju uzstādīšana konteineru novietnēs; 

•  Pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgā; 

•  Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana; 

•  Transportlīdzekļu parka nomaiņa, u.c.

Pakalpojumu izpildes periods ir 20 (divdesmit) gadi no koncesijas līguma spēkā stāšanās dienas.

 

Par Getliņi EKO

SIA „Getliņi EKO” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona „Getliņi” apsaimniekošanu Rīgas rajonā, Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Vairāku gadu garumā poligonā „Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu.

Pievienot jaunu komentāru

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.