VIDES IZGLĪTĪBA

„Getliņi” ir uzņēmums, kas ir atvērts sabiedrībai. Ikdienu „Getliņu” bezmaksas ekskursijas apmeklē vairākas skolu, bērnu dārzu, uzņēmumu un draugu grupas, uzņēmēju un ārvalstu viesu grupas. Uzņēmums ir viens no tiem, kuru kā paraugu rāda ārvalstu diplomātiem, ministriem, vadītājiem un citiem prominentiem valsts un Rīgas viesiem.
Mūsu pārliecība ir tāda, ka stāstot, rādot un daloties savā pieredzē, mēs palīdzam jaunajai paaudzei gūt pareizu priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī par daudziem citiem ar vides drošību un mūsu valsts ilgtspēju saistītiem jautājumiem.
Gadā „Getliņus” apmeklē ap 250 – 300 ekskursiju grupas, semināru dalībnieki un citi interesenti. Kopumā tie ir 5500 – 6000 cilvēki, kas ik gadu ierodas pie mums, piedalās vides izglītības aktivitātēs un aizbrauc zinošāki.

 

Vairāk par ekskursijām: šeit