VIDES IZGLĪTĪBA

„Getliņi” ir sabiedrībai atvērts uzņēmums. Ik dienu „Getliņu” bezmaksas ekskursijas apmeklē vairākas skolu, bērnu dārzu, uzņēmumu un draugu grupas, uzņēmēju un ārvalstu viesu grupas.
Mūsu pārliecība ir -  stāstot, rādot un daloties savā pieredzē, mēs palīdzam gūt pareizu priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir svarīgi un atkritumu šķirošana ir būtiska; kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī par daudziem citiem ar vides drošību un mūsu valsts ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Gadā „Getliņus” apmeklē 250 – 350 ekskursiju grupas, semināru dalībnieki un citi interesenti. Kopumā tie ir 5500 – 7500 cilvēki, kas ik gadu ierodas pie mums, piedalās vides izglītības aktivitātēs un aizbrauc zinošāki.

Vairāk par ekskursijām: šeit